Obowiązek noszenia maseczek. Ważna decyzja francuskiego sądu

Paryski sąd administracyjny zawiesił dekret prefektury, który wprowadził w Paryżu obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz w związku z nasileniem się pandemii COVID-19. Decyzja sądu został opublikowana w piątek.