„To jest trudne do zaakceptowania”. Senator PiS: To wielkie obciążenie dla obozu władzy

Jan Maria Jackowski udzielił wywiadu, w którym nie szczędzi słów krytyki pod adresem rządu i kierownictwa PiS. – W obozie władzy występuje dziś to, co sam Jarosław Kaczyński nazwał tzw. ekonomizacją partii. Wielu działaczy jest bardziej zajętych swoimi sprawami, polepszaniem swojej sytuacji bytowej niż zaangażowaniem na rzecz dobra wspólnego – wskazał.